Interiér

Interiéry stavby včetně veškerého mobiliáře navrhnul architekt Otakar Binar, restauraci vybavil autorským nádobím výtvarník Karel Wünsch, který je také autorem jejích dekorativních zrcadlových příček. Vybavení interiérů bylo jako jediná část stavby časem vyměňováno, jeho jednotlivé kusy jsou však většinou zachovány. Na svém místě zůstala původní umělecká díla: skleněná plastika Spad meteoritů, osazená na dříku stavby, je dílem Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Kovanou mříž v hotelové chodbě vytvořil Jaroslav Klápště.

Z původního vybavení salonku se zachoval stůl či tapiserie od Vladimíra Křečana. Salónek, který autor před čtyřiceti naladil do černobílé barevné kombinace, která se podobně jako i celá stavba vymykala tehdejším zvyklostem. V současné době probíhá rekonstrukce salónku podle návrhů Otakara Binara.